ZEBRANIA WIEJSKIE

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Koczała w roku 2020

Zapraszamy mieszkańców gminy Koczała do wzięcia udziału w zebraniach wiejskich.