Ważna informacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 29 czerwca 2020 r.
http://koczala.pl/wp-content/uploads/2020/06/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_z_dnia_29.06.2020_r..pdf