Komunikat dla mieszkańców

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 17 lutego 2020 r.

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 17 lutego 2020 r.

Wykaz nieruchomości