Kierownictwo urzędu

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY KOCZAŁA
SEKRETARZ GMINY KOCZAŁA

Imię i Nazwisko: Joanna Myszka
Funkcja: Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy
Telefon: (59) 857 42 58
e-mail: j.myszka@koczala.pl

SKARBNIK GMINY KOCZAŁA

Imię i Nazwisko: Halina Kaciniel
Funkcja: Skarbnik Gminy
Telefon: (59) 857 42 58
e-mail: h.kaciniel@koczala.pl