Orlik

Orlik w Koczale

Orlik w Koczale został oddany do użytku 17 listopada 2009 r.

Zajęcia na Orliku są kierowane do dzieci i młodzieży gminy Koczała oraz osób dorosłych, w tym niepełnosprawnych. Uczestnicy mogą skorzystać z zajęć rekreacyjno-sportowych takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka oraz tenis ziemny. Osoby uczestniczące w tych zajęciach mogą zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej i wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji sportowej.