nagłówek graficzny z tekstem: sesja Rady Gminy Koczała

XVII sesja Rady Gminy Koczała

Przewodniczący p. Kamil Reszke zawiadamia o zwołaniu na wniosek Wójta Gminy Koczała XVII sesji Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023, która odbędzie się dnia 2 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27, z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie możliwości udzielenia z budżetu Gminy Koczała na 2020 rok jednorazowej pomocy finansowej na działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Człuchowski pokrycia ujemnego wyniku finansowego tej placówki za 2019 rok.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zamknięcie sesji.

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wprowadzonymi przez Wójta Gminy Koczała ograniczeniami wykonywania zadań przez Urząd Gminy Koczała przewodniczący rady informuje, że zdecydował się zaprosić na sesję jedynie wójta i pracowników urzędu – zachęca do pozostania w domach i oglądania transmisji sesji na stronie internetowej.