nagłówek o treści: dotacje dla organizacji społecznych

Aktywni Obywatele – konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Prawie 10,5 milionów euro czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać między innymi: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach:

  • angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
  • ochrona praw człowieka i równe traktowanie,
  • wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia 2021 roku.

Wszyscy zainteresowani Programem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym on-line już dziś – 4 grudnia o godzinie 14.00.

Szczegóły dotyczące webinarium (obowiązują zapisy), a także wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się pod linkiem.