nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Aktywny Samorząd

Przypominamy, że do 10 października trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu: Aktywny Samorząd Moduł II w 2021 roku. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, która jest adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole wyższej,
  • szkole policealnej,
  • kolegium,

a także osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski dotyczące Modułu II składane są tylko w wersji elektronicznej poprzez system SOW. Szczegółowe informacje znajdują się na tutajtutaj.