nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Aktywny Samorząd

Kolejna edycja pilotażowego programu Aktywny Samorząd – semestr zimowy 2020/2021, skierowanego do osób niepełnosprawnych właśnie ruszyła.

Powiat Człuchowski zachęca osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat człuchowski do składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji finansowanego przez PFRON.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, jest adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • w kolegium
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub ekstremistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 do 10 października 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej oraz na stronie Starostwa w Człuchowie w zakładce Aktywny Samorząd 2020.

Wnioski dotyczące Modułu II składane są w wersji elektronicznej poprzez system SOW.

plakat aktywny samorząd