Nagłówek graficzny o treści: badanie ankietowe. Grafika w tle: okienka ankiety uzupełniane zakreślaczem

Ankieta dla mieszkańców

Trwają prace nad opracowaniem strategii Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Pomorze Środkowe.

Obecnie celem jest konstruowanie projektów zintegrowanych dla Partnerstwa. Na tym etapie chcemy poznać Wasze pomysły, które staną się inspiracją do wypracowania gotowych projektów strategicznych, mających najlepiej oddziaływać na całe Partnerstwo i mogących przynieść najlepsze skutki.

Wypracowane zostały wspólnie następujące cele szczegółowe i operacyjne:

CEL GŁÓWNY: Wysoka dostępność i jakość życia mieszkańców

 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 SPOŁECZNY: Wysoka jakość usług dla mieszkańców

CEL OPERACYJNY 1.1 SPOŁECZNY: Integracja i aktywizacja mieszkańców

CEL OPERACYJNY 1.2 SPOŁECZNY: Wysoka jakość usług publicznych

CEL OPERACYJNY 1.3 SPOŁECZNY: Współpraca międzysektorowa

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 GOSPODARCZY: Zrównoważony rozwój przedsiębiorczości

CEL OPERACYJNY 2.1 GOSPODARCZY: Rozwój rynku produktów lokalnych

CEL OPERACYJNY 2.2 GOSPODARCZY: Inwestycje w biznes społecznie odpowiedzialny

CEL OPERACYJNY 2.3 GOSPODARCZY: Rozwój infrastruktury gospodarczej

CEL SZCZEGÓŁOWY 3 ŚRODOWISKOWY: Dostępność przestrzeni

CEL OPERACYJNY 3.1 ŚRODOWISKOWY: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna

CEL OPERACYJNY 3.2 ŚRODOWISKOWY: Rozwój zrównoważonej turystyki

CEL OPERACYJNY 3.3 ŚRODOWISKOWY: Rozwój infrastruktury ekologicznej

Pod linkiem:

https://forms.office.com/e/Y6BcuAQM6h

zbieramy Państwa pomysły na projekty, które wpisują się bezpośrednio w ww. cele szczegółowe i operacyjne.

Ty też możesz mieć wpływ na to, co się dzieje w Twojej gminie.

Czekamy na Twój głos! Ankieta jest anonimowa i aktywna do 6 stycznia 2023 r. Wypełnienie jej zajmie ok. 5 minut.