Badanie ankietowe GUS – Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

Od 2 do 22 kwietnia 2024 r. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny prowadzi w
wylosowanych mieszkaniach, badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców
Polski w podróżach. Badanie realizowane jest przede wszystkim telefonicznie.


Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w I kwartale 2024 roku. Badanie dostarczy kompleksowej
wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług
turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków
narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Ponadto informacje
z badania przekazywane są do zagranicznych odbiorców (np. EUROSTAT, OECD) oraz ambasad.


Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/30.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa
informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.


W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kontakt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.
Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:
form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm

Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: sa.stat.gov.pl/formularz/

Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą
Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl

Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!