Nagłówek graficzny o treści: badanie ankietowe. Grafika w tle: okienka ankiety uzupełniane zakreślaczem

Badanie jakości życia mieszkańców

Gmina Koczała w ramach Partnerstwa „Obszaru Środkowe Pomorze – część środkowa” bierze udział w tworzeniu wspólnej strategii rozwoju.
Chcemy, aby strategia ta przyczyniła się do poprawy warunków i
jakości życia mieszkańców obszaru Partnerstwa. Głos naszych
mieszkańców jest dla nas szczególnie ważny, to dla Was chcemy stale
rozwijać nasze małe ojczyzny. Zwracamy się zatem z prośbą o
wypełnienie badania ankietowego skierowanego do mieszkańców obszaru
Partnerstwa. Badania posłużą do przygotowania rzetelnej diagnozy i
propozycji terytorialnej strategii rozwoju obszaru całego Środkowego
Pomorza.

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8ve6v5rm

Więcej informacji o Partnerstwie Środkowe Pomorze pod linkiem: https://www.kepice.pl/partnerstwo/