nagłówek graficzny o treści: inwestycje w gminie, grafika w tle: projekt techniczny, linijki, ołówki. Dodatkowa grafika: herb Gminy Koczała.

Budowa miejsc postojowych

W dniu 29 czerwca br. oddano do użytku mieszkańców 21 miejsc postojowych przy ulicy Młodzieżowej w Koczale. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koczała oraz środków budżetu Gminy Koczała. Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę to ok. 370 m2. Łączna kwota przedsięwzięcia to ponad 23 000,00 zł. Prace budowlane wykonane zostały w całości przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Koczała przy udziale sołtysa Sołectwa Koczała Roberta Makarewicza.