Nagłówek graficzny o treści: Program Czyste Powietrze. W tle słoneczne niebo. Poniżej herb Gminy Koczała.

Czyste Powietrze

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”
zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne 30 marca 2022
r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała przy ulicy
Człuchowskiej 27. Podczas spotkania omówione zostaną główne założenia
programu oraz zasady składania wniosków o dofinansowanie na wymianę
nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację budynków
jednorodzinnych.