CZYSTE POWIETRZE – DOFINANSOWANIE NA POZIOMIE NAJWYŻSZYM

Nawet 136.200 złotych dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania
mieszkania, ocieplenie ścian, stropu i podłogi, wymianę okien i drzwi
oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej można otrzymać w ramach
programu „Czyste Powietrze”. Takie wsparcie otrzymają wnioskodawcy,
którym przysługuje pomoc na „poziomie najwyższym” określonym w zasadach
przyznawania dotacji.

Z najwyższego poziomu dofinansowania mogą skorzystać wnioskodawcy,
których przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie
przekracza 1090 zł lub 1526 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych.
Wówczas łączna kwota dofinansowania może osiągnąć poziom 135.000 złotych
plus 1.200 złotych na wykonanie audytu energetycznego. Dofinansowanie to
można otrzymać w formie dotacji (bez ścieżki bankowej) lub dotacji z
prefinansowaniem. Otrzymane wsparcie jest bezzwrotne. W jego ramach
można się także ubiegać o środki na część robót zmierzających do poprawy
efektywności energetycznej budynku. I tak: wykonanie przedsięwzięcia nie
obejmującego kompleksowej termomodernizacji: – maksymalna kwota wsparcia
na poziomie najwyższym to 79.000 zł z instalacją fotowoltaiczną i
70.000,00 zł, gdy nie zakładamy instalacji fotowoltaicznej, wymiana
źródła ciepła na ekologiczne wraz z kompleksową termomodernizacją
budynku – maksymalna kwota wsparcia na poziomie podwyższonym to 100.000
zł gdy nie budujemy mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 115.000 zł, gdy
taką instalację zbudujemy. Największe wsparcie na poziomie podwyższonym
otrzymamy, gdy oprócz kompleksowej termomodernizacji budynku, do
ogrzewania domu zainstalujemy pompę ciepła. Wówczas poziom
dofinansowania wyniesie odpowiednio: 120.000 zł bez mikroinstalacji
fotowoltaicznej oraz 135.000 zł wraz z fotowoltaiką.

Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania,
udzielane są w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym programu
„Czyste Powietrze”, znajdującym się w Urzędzie Gminy w Koczale, w pok.
Nr 7. Punkt prowadzi Renata Minda – tel. 59 857 40 68 lub 59 857 42 58.