nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Dodatek osłonowy

Uprzejmie informujemy, że zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom gminy Koczała realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku tego dodatku obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że będzie on przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Więcej informacji o dodatku osłonowym na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy. Na stronie tej znajduje się również wzór wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego wraz z instrukcją wypełnienia.