nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Dowody osobiste

Informujemy, że zgodnie z obowiązującą zmianą ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe tylko do dnia 26 lipca 2021 roku. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej, jak i dziecka lub podopiecznego, zostaną wyłączone.