Nagłówek graficzny o treści: ochrona środowiska, w tle lekko zachmurzone niebo i słońce przebijające się zza chmur, herb gminy Koczała

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze czynny jest dla mieszkańców w Urzędzie Gminy Koczała ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała pok. nr 7, poziom 1 w poniedziałki i środy w godzinach od 11:00-15:00 oraz we wtorki od 8:00 do 10:00.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 59 857 42 58.

Program Czyste powietrze to rządowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.  Dofinansowanie można otrzymać w formie dotacji, dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego czy też dotacji z prefinansowaniem.

Dotacja może wynosić do:

  • 30.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
  • 37.000 zł i do 47.000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania
  • 69.000 zł i 79.000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Wnioski można składać elektronicznie poprzez portal gov.pl. (zakładka „Nieruchomości i środowisko”, a potem opcja „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”) lub w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Uwaga! Aby złożyć wniosek przez portal gov.pl trzeba posiadać profil zaufany.

Mieszkańcu, zachęcamy do odwiedzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy Koczała oraz wymiany źródła ciepła na ekologiczne. Zachowajmy nasze mało skażone powietrze dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/.

Dane dotyczące wniosków z Programu „Czyste Powietrze” dla Gminy Koczała:

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w Gminie Koczała: 42

liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 23

kwota wypłaconych dotacji w zł: 317.312,74 zł.