Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Koczała w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2024-2029

ZARZĄDZENIE NR 34/2024 WÓJTA GMINY KOCZAŁA, z dnia 23 maja 2024 r., w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Koczała w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.