nagłówek inkubator pomysłów

Inkubator pomysłów

Przez trzy najbliższe lata Gmina Miasta Gdynia i Fundacja Stocznia z Warszawy wspólnie prowadzić będą Inkubator pomysłów, który pomoże znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego. Organizatorzy będą wspierać pomysły, których istota polega na tym, aby osoby, których życie z różnych powodów jest trudniejsze niż innych mogły w sposób godny funkcjonować w swojej najbliższej społeczności i szerzej – w społeczeństwie.

Od 16 września do 26 października 2020 r. trwa pierwszy nabór do Inkubatora pomysłów.
Inkubator pomysłów poszukuje idei na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego włączenia społecznego, a więc:
• integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
już doświadczających wykluczenia,
• ułatwienia dostępu do usług społecznych,
• wzmacniania i uruchamiania potencjału grup samopomocowych.

Pożądane są zwłaszcza pomysły dotyczące działań służących włączeniu społecznemu podejmowanych przez małe społeczności lokalne (np. mieszkańców osiedla, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, parafii). Chodzi o takie przedsięwzięcia, które łącząc lokalne zasoby (np. czas i kompetencje mieszkańców, dostępne przestrzenie, lokalnie funkcjonujące instytucje) potrafią w lepszy niż dotychczas sposób pomóc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem mieszkającym w najbliższej okolicy oraz zadbać o to, by uczestniczyli w życiu swoich społeczności lokalnych.

Zapraszamy do składania pomysłów poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu: www.inkubatorpomyslow.org.pl, gdzie znajdziecie Państwo także informacje dotyczące szczegółów naboru. Zachęcamy także do zapoznania się z załączonym pismem wiceprezydenta Gdyni Michała Gucia.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem Inkubatora:

Laboratorium Innowacji Społecznych, email: innowacje@lis.gdynia.pl, tel: 58 727 39 16
Anna Ratajczak – koordynatorka projektu, a.ratajczak@lis.gdynia.pl
Alicja Wiczling – animatorka innowacji, a.wiczling@lis.gdynia.pl
Zuzanna Malicka – animatorka innowacji, z.malicka@lis.gdynia.pl

plakat inkubator pomysłów