Treść grafiki: zaproszenie na wydarzenie. W tle niebo z kolorami i balonami.

Jarmark zimowy 3 grudnia 2022 r.