Kolejne Złote Gody

W dniu 7 października 2023 roku w Gminie Koczała odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Danuty i Jerzego Pietrzaków.

Wójt Gminy Koczała Grzegorz Pietrzak wręczył Jubilatom w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jednocześnie złożył im gratulacje i życzenia kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i wzajemnej miłości.