nagłówek graficzny o treści: konkurs fotograficzny. Grafika w tle: drewniane podłoże, stary aparat fotograficzny i roślina w doniczce. Dodatkowa grafika: herb gminy Koczała

Konkurs fotograficzny – Tu jest moje miejsce – Pomorskie!

Województwo Pomorskie na czele z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem organizuje konkurs fotograficzny, poświęcony tematyce unijnej pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”. Jest on adresowany do mieszkańców województwa pomorskiego i ma na celu ukazanie zmian, jakie nastąpiły na obszarach wiejskich, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych.


Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię, spełniającą kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu fotograficznego. Prace konkursowe można nadsyłać w terminie od 15 września do 15 października 2020 r. wraz z formularzem zgłoszeniowymewentualną zgodą na udział dziecka w konkursie. Zachęcamy do udziału, cenne nagrody czekają!

plakat konkursu fotograficznego