nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie Wójta Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

Konkurs na stanowisko dyrektora ZKiW w Koczale

Wójt Gminy Koczała ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 26 maja 2022 r. do godz. 15.00.

Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale.