nagłówek graficzny o treści: konkurs plastyczny, grafika w tle: pędzel, tubki z farbami. dodatkowa grafika: herb gminy Koczała

Konkurs plastyczny z okazji 664 rocznicy lokacji Koczały

Gminny Ośrodek Kultury w Koczale organizuje konkurs plastyczny „Gmina Koczała w czterech porach roku” przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy inspirowanej fragmentami krajobrazu, architektury lub wydarzeń podczas czterech pór roku, zaobserwowanymi wcześniej na żywo. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, a ich przetworzone w formacie plików graficznych wersje, zostaną umieszczone w kalendarzu na rok 2021 wydanym przez Urząd Gminy Koczała.
Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Koczale, ul. Klonowa 9, 77-220 Koczała, do dnia 2 października 2020 r.

Więcej informacji na stronie GOK w Koczale.

Ogłoszenie konkursu plastycznego
Ogłoszenie konkursu plastycznego