nagłówek graficzny o treści: informacja Wójta Gminy Koczała

Konsultacje rocznego programu współpracy

Wójt Gminy Koczała ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z dnia 13 października 2023 r.