Wóz strażacki w tle, z przodu herb gminy Koczała i tekst: ochotnicza straż pożarna.

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy. Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line. Problematykę zawartą w wyżej wymienionym dokumencie podzielono na pięć bloków tematycznych. Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.

Harmonogram konsultacji

• Blok numer 1 – Organizacja systemu ratowniczego – poniedziałek, 10 maja,
• Blok numer 2 – Sprawy organizacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej, mundur, statut – wtorek, 11 maja,
• Blok numer 3 – Ochotnicza Straż Pożarna – finansowanie nadzór, kontrola – środa, 12 maja,
• Blok numer 4 – Działalność społeczna Ochotniczej Straży Pożarnej – czwartek, 13 maja
• Blok numer 5 – Dodatek do emerytur – piątek 14 maja.

Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godzina 17:00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! W spotkaniu będzie mogło brać udział maksymalnie pięćdziesięciu zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń decydować będzie losowanie. Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych. Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania. Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Tekst na tle herbu Związku Ochotniczych Straży Pożarnej: sto lat w jedności. Ważne! Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej.