nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Konsultacje społeczne

Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Od 22 grudnia 2020 roku do 22 czerwca 2021 roku odbędzie się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, które są już dostępne pod linkiem.

Miejsca i terminy spotkań konsultacyjnych

Serię spotkań otworzyła 9 lutego 2021 roku debata w Krakowie, a zakończy 27 maja 2021 roku konferencja w Słupsku. Miejsca oraz terminy wszystkich spotkań konsultacyjnych znajdują się pod linkiem.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią spotkania w lutym i marcu: w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Kaliszu, Bydgoszczy, Pile, Rzeszowie, Jaśle i Stalowej Woli, zorganizowane będą w trybie on-line na platformie Webex. W zależności od uwarunkowań epidemicznych i zaleceń Sanepidu dotyczących znoszenia ograniczeń, dopuszczamy możliwość zmiany formuły pozostałych debat na stacjonarną lub hybrydową. Informacje na temat rozstrzygnięć w tej kwestii będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej.

Każdy może zgłosić uwagi i wnioski

Jednym z kluczowych elementów udziału społeczeństwa w aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest możliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów. Jest to możliwe poprzez specjalny formularz zamieszczony na stronie internetowej w dwóch wersjach, zaś formularz do wypełnienia on-line dostępny jest pod linkiem.

Uwagi i wnioski do projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym można składać do 22 czerwca 2021 roku na kilka sposobów:

wysyłając na adres e-mail,

– pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,

– pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,

– ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej III piętro, pokój numer 308 – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Uwagi i wnioski do projektów będą rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury.

Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dostępne są pod linkiem.