Kredyt „Czyste Powietrze” – podstawowe informacje

Kredyt na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji realizowanej w ramach programu „Czyste Powietrze” jest już dostępny w wybranych bankach. Skorzystać z niego może każdy beneficjent uprawniony do otrzymania dofinansowania na poziomie podstawowym lub podwyższonym. Korzyści wynikających z finansowania inwestycji tego typu kredytem, jest sporo.

Kredytów udzielają banki, które współpracują z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Lista banków dostępna jest pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/ Dzięki temu dotacja otrzymana w ramach programu „Czyste Powietrze” może być przeznaczona na spłatę kredytu. Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w wysokości do 120 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania, udzielane są w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym programu „Czyste Powietrze”, znajdującym się w Urzędzie Gminy w Koczale, w pok. nr 7. Punkt prowadzi Renata Minda – tel. 59 857 40 68 lub 59 857 42 58.

Nota prawna:

Gmina Koczała jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz przesyłanych w załącznikach. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.