Likwidacja azbestu w Gminie Koczała

60 ton azbestu będzie w tym roku wywiezionych i zutylizowanych z terenu Gminy Koczała. Na realizację tego zadania samorząd otrzymał 20 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace rozpoczną się już wiosną.

Azbest znajduje się najczęściej w starych pokryciach dachowych wykonanych z eternitu. Niegdyś używano tego materiału do pokrywania budynków gospodarczych, magazynowych, a nierzadko nawet domów. Dzisiaj, gdy już wiadomo, że azbest to śmiertelnie niebezpieczna substancja, organizowane są akcje jego demontażu, wywozu i utylizacji.

Mieszkańcy, którzy na swoich nieruchomościach mają jeszcze dachy z azbestu, mogą zgłaszać to do Urzędu Gminy. Co roku przygotowywana jest lista chętnych do przeprowadzenia operacji demontażu i wywozu eternitu. Właściciele nieruchomości nic za to nie płacą, ponieważ to gmina pokrywa koszty związane z rozbiórką, wywozem i utylizacją tego materiału. Samorząd pozyskuje odpowiednie dofinansowania i organizuje firmę, która w sposób bezpieczny taką operację przeprowadzi.

– Pragnę przypomnieć i uczulić naszych mieszkańców, aby nie dokonywali demontażu eternitu na własną rękę, gdyż jego usunięciem zajmie się profesjonalna firma. Usuwanie tej substancji jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. Azbest to substancja rakotwórcza – przestrzega Grzegorz Pietrzak, Wójt Gminy Koczała.

W tym roku w Koczale eternit będzie usuwany z 30 nieruchomości. Urząd Gminy przeprowadzi także zapisy kolejnych chętnych na demontaż i odbiór materiałów azbestowych w roku przyszłym.

Nota prawna:

Gmina Koczała jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz przesyłanych w załącznikach. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.