Grafika: grupa uczniów i nauczycieli podczas pobytu w hiszpańskiej szkole. Na stole leżą mikrofony i słuchawki.

Młodzi i kreatywni uczniowie z Koczały w Hiszpanii

W ramach projektu Młodzi Kreatywni 10 uczniów klas siódmych z koczalskiej szkoły podstawowej pod opieką 2 nauczycieli wzięło udział w wyjeździe do miejscowości La Solana w Hiszpanii, gdzie wraz ze swoimi kolegami z jednej z miejscowych szkół rozwijali swoje umiejętności językowe, sportowe, artystyczne oraz poszerzali wiedzę z zakresu ekologii. Siódmoklasiści poznawali hiszpańską kulturę oraz tradycje, degustowali hiszpańskie potrawy, zwiedzali zakłady produkujące słynne wina, oliwę oraz sery, brali udział w warsztatach muzycznych, nagraniu programu telewizyjnego oraz audycji radiowej. Nie zabrakło również spotkania z lokalnymi władzami – na zaproszenie burmistrza La Solany odwiedzili miejscowy ratusz. Uczniowie również zwiedzili krainę jezior oraz jaskinię Don Kichota w Lagunas de Ruideira, słynne Toledo oraz Madryt.

Przedsięwzięcie Młodzi Kreatywni zostało zrealizowane  w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość dotacji to bez mała 60 tys. zł.