nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w okresie od 1 stycznia 2022 roku realizuje zadanie publiczne z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, które finansowane jest z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Człuchowie.

Szczegóły na plakacie: