nagłówek graficzny o treści: informacja Wójta Gminy Koczała

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 12 marca 2020 r.

Treść ogłoszenia