nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie Wójta Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2021 roku

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich ofert wraz z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku. Wykaz wszystkich ofert wraz informacją o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych znajduje się pod linkiem.