nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie Wójta Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Koczała ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji w ramach Priorytetu 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez tworzenie warunków umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz podejmowanie różnych form rekreacji przez mieszkańców”.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała.

Formularz oferty znajduje się pod linkiem.