Podsumowanie roku 2023 w inwestycjach

Inwestycje o łącznej wartości ponad 8,5 miliona złotych realizowano w minionym roku na terenie Gminy Koczała. Na liście zadań znalazły się przede wszystkim te, które są związane z modernizacją gminnej infrastruktury. Część inwestycji jest wciąż realizowana.

Wśród zadań, które zostały zrealizowane w całości jest modernizacja kotłowni osiedlowej w Koczale oraz wymiana pomostu rekreacyjno-wędkarskiego nad jeziorem Dymno. Wcześniej też zbudowano instalację fotowoltaiczną na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków. Łączna wartość tych inwestycji to prawie 2,5 mln złotych.

W roku 2023 rozpoczęto natomiast realizację aż sześciu zadań wieloletnich. Chodzi tu m.in. o budowę świetlicy wiejskiej w Bielsku oraz rozbudowę szkoły w Koczale. – Pierwsze z tych zadań zakończy się w październiku tego roku, a drugie będzie wykonane najpóźniej w lipcu – zapowiada Grzegorz Pietrzak, Wójt Gminy Koczała.

Oba te zadania będą kosztowały łącznie około 6 milionów złotych. Prace budowlane trwają również w Pietrzykowie. Tam modernizowana jest stacja uzdatniania wody. W ramach tej samej inwestycji zbudowany będzie też wodociąg do Zapadłego. Kolejne trzy zdania są na etapie przygotowywania projektów technicznych. Mowa tutaj o budowie drogi w Bielsku, przebudowie pięciu ulic w Koczale oraz modernizacji ujęcia wody w Koczale. Wszystkie te zadania mają być wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj. Firmy, które zwyciężyły w przetargach po wykonaniu dokumentacji przystąpią do prac ziemnych. Stanie się to wiosną, gdy tylko warunki pogodowe na to pozwolą. Droga wewnętrzna w Bielsku ma być gotowa najpóźniej do końca lipca, wyznaczone do modernizacji ulice: Tęczowa, Słoneczna, Kościelna, Wrzosowa i Ogrodowa w Koczale mają być wykonane do listopada 2025 roku. Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale potrwa maksymalnie do końca 2024 roku.

Fotografie i dźwięki są do pobrania na stronie urzędu: www.koczala.pl

Nota prawna:

Gmina Koczała jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz przesyłanych w załącznikach. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.