nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Prace remontowe na placach zabaw

Informujemy, że trwają prace remontowe placów zabaw w sołectwie Koczała, Bielsko, Załęże oraz Pietrzykowo. Prosimy, by w trakcie prac remontowych nie korzystać z placu zabaw.