nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Program „Aktywny Samorząd”

Powiat Człuchowski zachęca osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatu, do składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II w 2021 roku.

Moduł II to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, która jest adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Nabór wniosków do Modułu II trwa do 10 października 2021 roku.

Wnioski składane są tylko w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje opublikowane są na stronie internetowej.