nagłówek graficzny o treści: zdrowie w gminie, grafika: herb gminy Koczała, w tle stetoskop lekarski, długopis

Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca

W związku z prośbą Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku o rozpropagowanie informacji na temat realizacji Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, Urząd Gminy Koczała zachęca do udziału w programie osoby, które:

 • są w wieku 55-74 lat, długotrwale palą tytoń, u których okres abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat;

 • są w wieku 50-74 lat, długotrwale palą tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej jest nie dłuższy niż 15 lat oraz wykazują jeden dodatkowy czynnik ryzyka:
  – ekspozycję zawodową na: krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę;
  – ekspozycję na radon;
  – indywidualną historię zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego;
  – występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia;
  – choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: zbadajswojepluca@uck.gda.pl oraz telefonicznie: +48 583 493 686.