nagłówek graficzny o treści: e-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała, grafika w tle: otwarty komputer przenośny. Dodatkowa grafika: herb gminy Koczała.

Przekazanie 10 laptopów do ZKiW w Koczale

logotypy w kolejności: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Akademia Kompetencji Cyfrowych, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Koczała zakończyła realizację projektu pod nazwą „E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała” w ramach konkursu grantowego „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III OŚ Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W szkoleniach wzięło udział 150 mieszkańców naszej gminy.
Zgodnie z regulaminem konkursu o dofinansowanie po zakończeniu szkoleń Urząd Gminy Koczała nieodpłatnie przekazał Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Koczale 10 laptopów zakupionych w ramach projektu.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli udział w szkoleniach, zarówno tych stacjonarnych, jak i on-line. To dzięki Wam Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale wzbogacił się o kolejne komputery przenośne, które trafią do uczniów i nauczycieli. W okresie pandemii i nauki zdalnej taka pomoc dla naszej szkoły, uczniów i nauczycieli jest dużym wsparciem. Dziękujemy!

Pani Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale odbiera laptopy.
Laptopy przekazane w ramach zakończenia projektu "e-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała".