Treść grafiki: Turystyka w gminie. Na dole herb gminy Koczała. W tle zdjęcie pola namiotowego w nocy.

Rozpoczynamy sezon turystyczny

Od 25 czerwca 2021 roku nad jeziorem Dymno będzie działać pole namiotowe oraz wypożyczalnia kajaków i rowerów, a od 1 lipca strzeżone kąpielisko. Z ofertą można zapoznać się pod linkiem. Zapraszamy do wypoczynku i rezerwacji terminów pod numerem telefonu 530761045.

W poszczególnych miejscach nad jeziorem znajdują się tablice informujące o szczegółowych zasadach przebywania. Tablice wskazują granice obowiązywania zakazów. W obrębie dzikiej plaży i na terenie od dzikiej plaży do końca siłowni plenerowej obowiązuje całkowity zakaz biwakowania. Możliwe jest plażowanie przy dopuszczalnym natężeniu hałasu 45 decybeli w ciągu dnia i 40 decybeli w porze nocy. Parkowanie i postój samochodów, poza jezdniami dróg publicznych, dopuszczone są jedynie w miejscach wyznaczonych i na innych terenach w odległości co najmniej 50 metrów od brzegów jeziora.

Na terenie rozciągającym się od kąpieliska do parkingu samochodowego od strony ulicy Spacerowej możliwe jest plażowanie przy dopuszczalnym natężeniu hałasu 45 decybeli w ciągu dnia i 40 decybeli w porze nocy. Parkowanie i postój samochodów, poza jezdniami dróg publicznych, dopuszczone są jedynie w miejscach wyznaczonych i na innych terenach w odległości co najmniej 50 metrów od brzegów jeziora.

Podstawa prawna: uchwała Nr XXVII/170/2001 Rady Gminy w Koczale z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego poz. 1070).