nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie Wójta Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

Sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Koczała ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony do dzierżawców ogródków działkowych stanowiących własność Gminy Koczała na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem jako tereny funkcji istniejących ogrodów działkowych. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu.