Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym w ramach Programu Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES realizuje Program Pomocy Dzieciom skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Wszystkie informacje na stronie internetowej:
www.dla-dzieci.spes.org.pl