Stypendium dla ósmoklasistów z Programu Stypendialnego Horyzonty

Na prośbę Pana Igora Brewka p. o. Prezesa Zarządu Fundacji EFC informujemy o możliwości ubiegania się przez ósmoklasistów o stypendium Programu Stypendialnego Horyzonty. Program Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (Fundacji EFC) realizowany jest w partnerstwie strategicznym z Fundacją Rodziny Staraków. To wsparcie umożliwiające naukę w wybranych liceach i technikach w jednym z 8 miast w Polsce.

Program Stypendialny Horyzonty został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Horyzonty to przede wszystkim stypendium naukowe, ale również wsparcie finansowe. Podstawę stanowi pokrycie kosztów mieszkania w bursie lub internacie, które stanowią bezpieczną przestrzeń do życia i nauki. Pracujemy z placówkami, w których wiemy, że jakość opieki, wyżywienia i warunki mieszkaniowe są na wysokim poziomie, ale w których znajduje się także miejsce na rozwój osobisty i wypoczynek. Pokrywamy także koszty komunikacji miejskiej, zajęć językowych, wspólnych wyjazdów na wakacje i ferie, dofinansowujemy wycieczki szkolne.

Stypendium to jednak także przyjaźnie na lata, doświadczenie życia w dużym mieście pełnym możliwości, wspólne działania młodzieży na rzecz innych. Towarzyszymy stypendystom i stypendystkom w rozwoju, pracując metodą tutoringu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju, finansując realizację dodatkowych zajęć i zainteresowań. Możliwości jest wiele, a kształt oferowanego wsparcia zależy od potrzeb i dążeń. 

Nasze zaproszenie kierujemy do uczniów klas 8, kończących w tym roku szkołę podstawową, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w ich rodzinach nie przekracza 1900 złotych netto na osobę. Wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 15  liceów i techników, z którymi Fundacja EFC współpracuje w 8  miastach.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Elżbietą Brodą, ebroda@efc.edu.pl, tel.: 696 647 505 która pozostaje do Państwa dyspozycji.