nagłówek graficzny o treści: programy stypendialne, grafika w tle: studenci rzucają czapkami studenckimi w górę

Stypendium dla tegorocznych maturzystów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych, do składania wniosków o rekomendację Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej do uzyskania stypendium. Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w kwocie 7000 złotych.

Wnioski o wydanie rekomendacji należy składać do 2 sierpnia 2021 roku. Po uzyskaniu rekomendacji możliwe będzie wypełnienie wniosku o przyznanie stypendiów i jego złożenie do 23 sierpnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej.

Treść grafiki: Maturzysto! Sięgnij po stypendium! Logotypy: stypendia pomostowe, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. Fotografia dwójki nastolatków w okularach, opierających się o siebie głowami, w tle tablica szkolna.
Treść grafiki: Możesz otrzymać 7000 złotych na pierwszy rok studiów! Logotyp: stypendia pomostowe.
Treść grafiki: Nie czekaj Złóż wniosek o rekomendację. Logotypy: stypendia pomostowe, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. Fotografia nastolatki w okularach trzymającej plik banknotów.