nagłówek graficzny o treści: informacja covid-19

Szczepienia przeciwko wirusowi SARS CoV-2 w domu pacjenta

Informujemy, że osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym, będą mogły skorzystać ze szczepień w miejscu swojego pobytu.

Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia:

„Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.”

Jak przebiega proces podania szczepionki w miejscu zamieszkania?

  1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub jej opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ.
  2. Poradnia POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
  3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza lub pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta. Kwalifikacji można dokonać również poprzez teleporadę i wywiad z opiekunem pacjenta.
  4. Jeśli lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
  5. Lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
  6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
  7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.