nagłówek graficzny o treści: informacja covid-19

Tymczasowy zakaz wstępu do lasów – do 11 kwietnia br.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Zakaz wstępu do lasu