nagłówek graficzny o treści: informacja Wójta Gminy Koczała

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 29 czerwca 2020 r.