nagłówek graficzny o treści: informacja Wójta Gminy Koczała

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 6 marca 2020 r.

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 6 marca 2020 r.

Wykaz nieruchomości