Wypełnij obowiązkową deklarację CEEB

Do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Jak możemy złożyć deklarację?

W formie elektronicznej – żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Deklarację należy złożyć na stronie: https://ceeb.gov.pl.

W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Koczała, ulica Człuchowska 27, pokój numer 13, poziom drugi.

Materiały do pobrania, w tym wzory deklaracji, przykłady wypełnionych deklaracji, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, opublikowane są na stronie https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713.